VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ

Vítejte na stránkách Vyšší odborné školy herecké

Vyšší odborná škola herecká s.r.o. je soukromá škola s více než pětadvacetiletou tradicí, založená v rámci systému českých vyšších odborných škol. Umožňuje složení absolutoria a získání diplomu (titul "DiS.") v oborech Herectví a moderování nebo Herectví s loutkou. Naše obory jsou akreditovány MŠMT ČR.


Herectví a moderování

Rozvineme Váš talent, zorientujeme Vás v oboru, naučíme Vás správně mluvit, zpívat a pohybovat se na jevišti. Dáme Vám poznat na vlastní kůži divadelní provoz i rozhlasové studio.

Obor Herectví a moderování skýtá kromě komplexní herecké a moderátorské průpravy, také  šanci zlepšení fyzické kondice, všestranný rozvoj osobnosti, sebepoznání, základní psychologickou                  a pedagogickou průpravu pro práci s kolektivem, přehled o možnostech financování vlastních projektů z oblasti divadla, profesionální průpravu ve zpěvu a mluvě či orientaci v současném světě divadla.


Herectví s loutkou

Naučíme Vás vyrábět loutky různých typů, oživit je a propůjčit jim hlas. Budete umět vytvořit loutkové představení. Zahrajete si v profesionálně připravených loutkových inscenacích.

Jsme jediná Vyšší odborná škola, která nabízí obor Herectví s loutkou. Studenti i vyučující mají vybudováno zázemí na nejvyšší úrovni. Při výuce mají možnost pracovat s loutkami všech typů, od tradičních českých marionet na drátech i nitích, přes maňásky, muppety, manekýny, javajky, až po loutky orientálního divadla, jako je Bunraku nebo stínové divadlo. Všechny loutky jsou vyrobeny předními profesionálními loutkáři.

13 důvodů ke studiu na VOŠH

Co činí studium u nás zajímavým:

 1. Jedinečné vzdělávací programy.
 2. Příprava studentů odpovídající požadavkům praxe.
 3. Vysoká míra uplatnění absolventů.
 4. Praktická výuka vedoucí ke zveřejnění již ve druhém ročníku a ke korekci hereckého výkonu v průběhu repríz po celou sezónu.
 5. Školní divadelní produkce.
 6. Profesionální příprava a režijní práce výrazných osobností na studentských inscenacích.
 7. Zkušenost studenta s reálným divadelním provozem.
 8. Unikátní výuka moderování v rámci samostatného předmětu.
 9. Výuka tradičního i moderního loutkářského umění.
 10. Práce s alternativními i klasickými divadelními formami.
 11. Komplexní pohybová průprava herce od akrobacie a šermu až po muzikálový tanec.
 12. Důsledná práce na hlasu, výslovnosti a zpěvu vedená profesionály.
 13. Motivující systém stipendií.

NAŠI PARTNEŘI