FORMA STUDIA

Denní tříleté studium
34-35 hodin výuky týdně, rozvrh od pondělí do pátku
Odborná praxe herectví v divadle Debut, odborná praxe moderování ve školním studiu, navazující moderátorská praxe v rozhlasových studiích
Studium ukončeno absolutoriem a získáním titulu DiS. 

 

STUDIJNÍ OBORY

82-47-N/01 Herectví a moderování učební plán
82-47-N/03 Herectví s loutkou učební plán

 

ŠKOLNÉ 

19 500,- Kč za každý semestr studia

 

VÍCE O HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ

Hlavním studijním předmětem je Herecká výchova, která je zaměřena především na klasické činoherní herectví. Herecké skupiny jsou většinou desetičlenné a vede je dvojice pedagogů, zpravidla herec a režisér. 
Druhou specializací oboru je Moderování, ke kterému směřuje množství odborných předmětů: Hlasová výchova, RétorikaUmělecký přednes, Autorský a interpretační seminář, Ortoepie a důraz je kladen na práci s mikrofonem. 
Významnou část studia rovněž naplňuje Pohybová výchova, jejíž součástí jsou Jevištní pohybTaneční techniky, Kondiční trénink, Akrobacie a Scénický boj.
Důležitou složkou výuky je Hudební a pěvecká příprava, která je vyučována individuálně, při výuce navíc pravidelně asistuje korepetitor.
Hromadně jsou vyučovány teoretické předměty jako Dějiny divadla, Teorie divadla, Psychologie. Prakticky jsou pojaty předměty Základy managementu a ekonomie,  Základy produkce.
V nabídce jsou povinně volitelné předměty pro třetí ročník - Sborový zpěv, Tvořivá dramatika a Současná divadelní praxe.

 

 

VÍCE O HERECTVÍ S LOUTKOU

Hlavním studijním předmětem je Herectví s loutkou, rozšířené o Loutkové divadlo jednoho herce a Iluzivní divadlo.
Vzhledem k univerzalitě loutkářství je výuka doplněna o Základy režijní a dramaturgické práce, Tvorbu scénáře. 
Nechybí samozřejmě individuálně vyučované předměty jako je Hlasová výchova, Hudební a pěvecká příprava a stejně jako činoherci i loutkáři procházejí kompletní Pohybovou výchovou.
Vzhledem k tomu, že v loutkovém divadle je stále více využívána i činohra, mají studenti rovněž hodiny Herecké výchovy.
Hromadně jsou pak vyučovány teoretické předměty jako Dějiny divadlaDějiny loutkového divadla, Psychologie.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Školu od jejího založení v roce 1994 již opustilo téměř 500 absolventů, kteří získali angažmá v pražských i oblastních divadlech. Někteří absolventi se uplatnili ve veřejnoprávních i v soukromých médiích jako hlasatelé a moderátoři, někteří uspěli před kamerou a jsou vidět ve filmu či na televizních obrazovkách. Úspěchem Vyšší odborné školy herecké je již několik nominací a ocenění absolventů Cenou Thálie.

 

SLAVNÍ ABSOLVENTI ŠKOLY ...

Barbora Mottlová
Hana Baroňová
Lenka Vahalová
Kateřina Pechová
Gabriela Dorantová
Tomáš Kobr
Klára Doležalová
Tereza Kostková
Laďka Něrgešová
Iveta Kořínková
Aleš Cibulka
Hana Baroňová
Lukáš Hejlík
Miroslav Šimůnek
Anna Kulovaná 
aj.