Kontaktní údaje:

Adresa: Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4
Tel.: 241 482 422, 603 836 149
E-mail: vosherecka@vosherecka.cz
IČ: 25605593
č.ú.: 19-9204070247/0100
č.ú. pro platbu školného: 123-4029360227/0100

IBAN: CZ2701000000199204070247 
datová schránka: a6xbi5t
IZO: 048062570

Vyšší odborná škola herecká s.r.o. je zapsána v OR, spisová značka C54200 vedeném u Městského soudu v Praze a v Rejstříku škol a školských zařízení, RED IZO 600020177.

Kontaktní osoby:

Ing. Miroslav Pavel - jednatel školy - miroslav.pavel@vosherecka.cz                                                                Mgr. Jana Pavlová - jednatelka školy - jana.pavlova@vosherecka.cz


Mgr. Martina Kubátová - ředitelka školy - martina.kubatova@vosherecka.cz

Kateřina Stehlíková - vedoucí studijního oddělení - katerina.stehlikova@vosherecka.cz
Lenka Trčková - hospodářka školy - lenka.trckova@vosherecka.cz

Olga Bojková, Dis.  -  provozní pracovník odborné praxe, pracovník propagace a  PR                                                                             olga.bojkova@vosherecka.cz 

Jan Dolfi, Dis.  - provozní pracovník odborné praxe - jan.dolfi@vosherecka.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - gdpr@vosherecka.cz