Gratulujeme studentovi druhého ročníku Adolfu Adamovi, který získal pod hlavičkou naší školy grant od organizace Dilia pro svůj autorský projekt AliAs divadlo!

Přejeme další skvělé úspěchy!