Forma studia

Studium na Vyšší odborné škole herecké je denní tříleté pomaturitní studium s odbornou praxí v oborech HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ (moderování jako předmět se nevyučuje na žádné jiné škole) a HERECTVÍ S LOUTKOU. Studium je zakončeno absolutoriem. Výuka probíhá denně od pondělí do pátku, odborná praxe i o víkendech.

Uplatnění absolventů

Školu od jejího založení v roce 1994 již opustilo téměř 500 absolventů, kteří získali angažmá v pražských i oblastních divadlech (Brno, Cheb, Jihlava, Kladno, Most, Mladá Boleslav, Opava, Ostrava, Příbram, Olomouc, Český Těšín, České Budějovice, Šumperk atd.). Někteří absolventi se uplatnili ve veřejnoprávních i v soukromých médiích jako hlasatelé a moderátoři (Laďka Něrgešová, Tereza Kostková, Aleš Cibulka, Klára Doležalová, Iveta Kořínková aj.). Z filmových herců se do povědomí diváků zapsali Lukáš Hejlík, Hana Baroňová, Tereza Kostková, Miroslav Šimůnek, Anna Kulovaná, Radek Zima, Tomáš Masopust, Aleš Říha, Martina Venigerová, Žaneta Filipková, Ivo Theimer, Jakub Šlégr aj. Úspěchem Vyšší odborné školy herecké je již několik nominací a ocenění absolventů Cenou Thálie.

Studijní obory

V současnosti nabízí Vyšší odborná škola herecká studium v tříletém programu vyššího odborného vzdělávání studijních oborů: 


Více o herectví a moderování

 • Hlavním studijním předmětem je Herecká výchova, která je zaměřena především na klasické činoherní herectví.
 • Druhou specializací oboru je Moderování, ke kterému směřuje množství odborných předmětů od Hlasové výchovy přes Rétoriku, Umělecký přednes i Autorský a interpretační seminář, Ortoepii a Práci s mikrofonem.
 • Významnou část studia rovněž naplňuje Pohybová výchova od Tréninku přes Jevištní pohyb, Taneční techniky, Akrobacii, Scénický boj až po Pantomimu.
 • V nabídce nechybí ani Hudební a pěvecká příprava.
 • Většina odborných předmětů je vyučována individuálně.
 • Herectví vyučují 2 pedagogové, zpravidla herec a režisér. Skupina je zhruba desetičlenná.
 • Zpěv a hlasová výchova jsou individuální (1 pedagog - 1 až 2 studenti).
 • Hromadně jsou vyučovány především teoretické předměty jako Dějiny divadla, Estetika, Psychologie. Prakticky je pojat předmět Základy managementu a ekonomie.
 • V nabídce jsou povinně volitelné předměty pro třetí ročník - Tvořivá dramatika, Filmová výchova a prostor kina a Současná divadelní praxe.

Herectví ve školním roce 2022/2023 vyučují:

Mgr. Denisa Agarski, MgA. Pavla Dostálová, Miroslav Dvořák, DiS., Radka Fidlerová, Bc. Kristýna Frejová,  MgA. Veronika Janků, BcA. Ondřej Lážnovský, MgA. Diana Nečásek- Šoltýsová, BcA. Jiří Ondra, Mgr. Tomáš Petřík, MgA. Jan Řezníček, Kateřina Seidlová- Hrušková, DiS., BcA. Adam Skala, MgA. Libor Stach, MgA Miloslav Tichý, BcA. Sára Venclovská, MgA. Martin Vokoun, Bc. Ondřej Zajíc.


Více o herectví s loutkou

 • Hlavním studijním předmětem je Herectví s loutkou, rozšířené o Loutkové divadlo jednoho herce a Iluzivní divadlo.
 • Vzhledem k univerzalitě loutkářství je výuka doplněna o Režijní, Dramaturgickou, Scénografickou a Technologickou propedeutiku.
 • Nechybí samozřejmě individuálně vyučované předměty jako je Hlasová výchova, Hudební a pěvecká příprava a stejně jako činoherci i loutkáři procházejí kompletní Pohybovou výchovou.
 • Vzhledem k tomu, že v loutkovém divadle je stále více využívána i činohra, mají studenti rovněž hodiny Herecké výchovy.
 • Hromadně jsou pak vyučovány teoretické předměty jako Dějiny divadla, Dějiny loutkového divadla, Estetika, Psychologie.

Herectví s loutkou ve školním roce 2022/2023 vyučují:

Richard Maška, Mgr. Šimsová Marie, Mgr. Plachetková Květoslava.

PRAKTICKÁ VÝUKA

Zkušenost studenta s divadelním provozem.

VYSOKÁ MÍRA UPLATNĚNÍ

Vysoká míra uplatnění absolventů v hlavních i příbuzných oborech.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme se školami na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.