DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Pokud se prokazatelně nedaří studentovi doručit písemnost související se správním řízením, lze podle §25 zákona č. 500/2004 Sb. využít institutu doručení veřejnou vyhláškou.

Seznam písemností, jež se prokazatelně nepodařilo doručit společně s označením adresáta a data vyvěšení je uveden níže. Písemnosti jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na studijním oddělení Vyšší odborné školy herecké s.r.o., po uplynutí lhůty 15 dnů od data vyvěšení oznámení se písemnosti považují za doručené.

Jméno a příjmení adresáta a datum vyvěšení: 

Repková Barbora - Rozhodnutí ve věci přijímacího řízení  - vyvěšeno 27.6.2022 


VÝROČNÍ ZPRÁVY


NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI