Mgr. Lada Jelínková (herecká výchova)

V letech 1993-1994 byla elévkou uměleckého souboru Městského divadla ve Zlíně. V roce 1998 absolvovala Divadelní fakultu JAMU v Brně a debutovala v hlavní roli filmu Karla Kachyni Hanele. Téhož roku se stala členkou uměleckého souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde působila do roku 2001. Od roku 2001 je členkou uměleckého souboru Činoherního klubu o. p. s. v Praze, od roku 2012 působí též jako hostující herečka v Dejvickém divadle. V letech 2009-2011 hostovala v Národním divadle v inscenaci Kupec benátský. Jako moderátorka působí od roku 1999 až doposud. Moderuje kulturní a charitativní akce pro Senát ČR, Fond ohrožených dětí, MČ Praha 9, IKEM, Roche a další společnosti, v letech 2006-2008 se jako moderátorka a spoluautorka scénáře podílela na zpravodajském pořadu ČT Čétéčko. Pedagožkou na VOŠH je od roku 2013.

MgA. Martin Vokoun (herecká výchova, režie)

V roce 2008 dokončil studium oboru činoherní režie na pražské DAMU, mezi lety 2005 a 2006 se věnoval divadelní produkci v A studiu Rubín, Praha. Od roku 2008 je členem Odborné rady NIPOS - ARTAMA. Od roku 2008 do roku 2012 byl režisérem činohry v divadle J.K. Tyla v Plzni a od roku 2010 do roku 2012 členem odborné poroty cen Thálie v oblasti činohry. Roku 2013 nastoupil jako pedagog Vyšší odborné školy herecké v Praze a od 1.1.2020 je umělecký šéf Městského divadla Kladno.

MgA. Tomáš Petřík (herecká výchova, režie)

Po absolvování DAMU (1992) se stal členem smíchovského Divadla Labyrint, kde hrál do roku 1998. Hrál Oresta v Eurípidově tetralogii Pokořitelé Tróje, hlavní postavy Shakespearových her Perikles nebo Romeo a Julie, básníka Jeana-Arthura Rimbauda v Hamptonově Úplném zatmění. Zajímavě ztvárnil i role na jiných scénách: terorista Ralph v Poliakoffově hře Těsný město (Divadlo v Řeznické), Treplev v Čechovově Rackovi (Divadlo Bez zábradlí). V činohře Národního divadla byl obsazen v melodramatu Zdeňka Fibicha a Jaroslava Vrchlického Hippodamie a ztvárnil opět Oresta v Aischylově Oresteie. Další rolí byla postava Maxe v Šamberkově Éře Kubánkově. Z dalších rolí v činohře ND: Don Pedro (Mnoho povyku pro nic) a Solinus (Komedie omylů), Vodník Michal (Lucerna), Merkucio (Romeo a Julie). Tomáš Petřík hraje též v Divadle Na Jezerce, kde v režii Jana Hrušínského ztvárnil postavu Orsina (Večer Tříkrálový). Jako pedagog herectví spolupracuje s VOŠH od roku 2006.

doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (herecká výchova, režie, teorie divadla)

V roce l990 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinaci estetika - divadelní, filmová a televizní věda. Pracoval jako dramaturg a lektor dramaturgie (HaDivadlo), režisér (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Brno, Divadlo ABC v Praze a další divadla). Pedagogem JAMU nejprve externě, od roku 1994 učil na škole v rámci svého doktorského studia (předměty herecká tvorba, herecká interpretace textu, voiceband). Od roku 1997 interním pedagogem, vyučoval hereckou tvorbu, teorii a metody herecké tvorby, teoretickou a praktickou dramaturgii. Od roku 2002 vede jeden z ateliérů herecké tvorby. Od roku 2009 je docentem v oboru dramatická umění. Pedagogem VOŠH je od roku 2010.

Miroslav Dvořák, DiS. (herecká výchova, hlasová výchova, jevištní řeč)

Miroslav Dvořák je český herec, moderátor a zpěvák. V minulosti působil v Horáckém divadle v Jihlavě a v divadle v Mostě. Hostoval v divadle Pod Palmovkou a ND v Praze. Nyní je na volné noze. Široké veřejnosti je znám z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde ztvárnil roli bezcitného lichváře Rudovského. Natočil několik nezávislých filmů. Kromě činoherního hraní se také věnuje opernímu a operetnímu zpěvu. Mimo jiné koncertuje se sólistkou Hudebního divadla Karlín Gallou Macků a Karlem Bláhou, dlouholetým sólistou karlínské scény. Věnuje se recitační činnosti a divadlu jednoho herce za které získal řadu ocenění. Miroslav Dvořák působí jako pedagog na Mezinárodní konzervatoři a na VOŠ herecké v Praze. V agentuře AHA působí jako lektor rétoriky.

Mgr. Libuše Králová (taneční techniky)

Je absolventkou taneční konzervatoře v Praze, a Hudební fakulty AMU v Praze v oboru choreografie. Je držitelkou EUROPEAN PRIZE OF BALLET (Brusel 16.3.2000), Ceny TVEL za unikátní provedení baletu Labutí jezero na otáčivém jevišti v Českém Krumlově a ceny Literárního fondu za titulní roli v baletu Rodina Ščedrina "Anna Kareninová". Dále získala Hoffbauerovu cenu za choreografii a vytvořeni titulní role baletu Lady Macbeth a další Hoffbauerovu cenu za choreografii baletu Pierot. Je držitelkou Čestného uznání uděleného Tanečním sdružením za tvořivou práci se souborem baletu Jihočeského divadla a Ceny Tanečního sdružení za celosouborový výkon a choreografii pro soubor baletu Jihočeského divadla za inscenaci Marná opatrnost. Libuše Králová působila v Národním Moravskoslezském divadle jako šéf baletu a choreograf, dále v divadle J.K.Tyla v Plzni jako sólistka baletu a choreograf, v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě jako šéf baletu a choreograf a v Jihočeském divadle jako šéf baletu. Její činnost se ale neomezovala pouze na tuzemské scény, jako choreograf se uplatnila i v zahraničí - Státní soubor písní a tanců- Slovanské tance, Bregenz, Rakousko, Prodaná nevěsta- choreografie, Plauen, Německo. Ve filmu Tělo Diany v česko-francouzské kooprodukci si zahrála roli tanečnice Patricie společně s Baletem Pavla šmoka. Spolupracovala také s významnými režiséry jako jsou Jiří Menzel, Zdeněk Troška, Jan Kačer a další. Jako pedagog spolupracuje s VOŠH téměř od jejího zrodu.

MgA. Marta Hrachovinová (umělecký přednes, hlasová výchova)

Po studiu na gymnáziu absolvovala obor herectví na pražské DAMU. Během studia hostovala v Národním divadle a Divadle Jiřího Wolkera, kde poté působila v angažmá až do jeho zániku v roce 199 a vytvořila zde mnoho rolí (např. Dorotku v Tylově Strakonickém dudákovi či Tornado Lou v adaptaci hry Limonádový Joe. Účinkovala v několika filmech a televizních inscenacích, od 90. let často v zahraničních, které byly natáčeny v ČR. Od studijních let se věnuje uměleckému přednesu a několikrát se stala laureátkou soutěže Neumannovy Poděbrady. Po studiu působila na pražské DAMU jako odborný asistent uměleckého přednesu. V 80. letech se se svým prvním manželem podílela na vedení literárně dramatického souboru Recitační studio Šrámkova domu. Sama se uměleckým přednesem aktivně zabývá jako interpret i jako režisér (mj. na scéně VOŠH v Pidivadle - Pohádky naší babičky aj.). Trvale se podílí na interpretaci melodramů v rámci Festivalu koncertního melodramu Praha. Aktivně se podílí na organizaci Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů od jejího vzniku v roce 1999. V současnosti působí jako místopředsedkyně Společnosti Zdeňka Fibicha a zapracovává se do funkce ředitelky soutěže. Od ledna 2004 působí také v předsednictvu sdružení příznivců mluveného slova Slovo a hlas, jehož předsedou byl její druhý manžel Vladimír Justl. Sdružení má v programu mj. pořádání seminářů, besed a pracovních setkání, vydávání publikací (např. sborník Živé slovo), spolupořádání Poděbradských dnů poezie a chebských bienále Divadla jednoho herce. S VOŠH spolupracuje již 16 let.

Eva Hodinová (hlasová výchova)

Vystudovala herectví na pražské konzervatoři. Byla v angažmá v Divadle za Branou II. u Otomara Krejči, hostovala například v Divadle Na zábradlí, Realistickém divadle, Divadle v Řeznické nebo v Divadle E. F. Buriana. Na VOŠH vyučuje hlasovou výchovu. S Janem Hartlem vyučovala na VOŠH také hlavní obor, tedy hereckou výchovu. Na VOŠH působí již patnáct let.

Mgr. Květoslava Plachetková (základy pedagogiky, psychologie, základy loutkoherectví, školní psycholožka a výchovná poradkyně)

Po absolutoriu vystudovala na FFUK v Praze obor pedagogika - psychologie. Od 1960 do 1974 členka Dismanova rozhlasového dětského souboru - účinkování v různých rozhlasových pořadech, pohádkách, hrách.Od roku 1974 dosud členka Divadla Spejbla a Hurvínka jako loutkoherečka (rozmanité vodičské i mluvičské role, od roku 1982 se věnuje zejména vodění Máničky). Spolupráce s rozhlasem (večerníčky), Supraphonem (nahrávky her S+H), televizí (večerníčky a další pořady). Ve VOŠH spolupracovala na hrách Legenda o svatém Václavovi, Komedie vánoční (3x), Cesta k Betlému. Podílela se na loutkových inscenacích Karkulka, Strašidýlka atd. Jako pedagožka a školní psycholožka spolupracuje s VOŠH od roku 2009.

Ivo Sedláček (iluzivní divadlo)

Narodil se v Ostravě. V průběhu studií na konzervatoři nastudoval tři inscenace v Těšínském Divadle. Hostoval jako hudebník v Aréně, v Národním divadle Moravskoslezském ztvárnil roli Jakova v Rackovi. Hraje na bicí nástroje (v roce 2005 získal první cenu v celostátním kole hry na multipercussion), klavír, kytaru, tahací harmoniku. V rámci Festivalu divadel Moravy a Slezska dostal cenu pro mladého talenta. David Schneider (moderování)

První zkušenosti s filmem získal už jako osmiletý, jeho spolupráce s filmem, divadlem a televizí poté pokračovala a proto se rozhodl pro studium hudebně-dramatického oddělení pražské Státní konzervatoře. Po absolutoriu získal první profesionální angažmá v Západočeském divadle v Chebu. V letech 1984-1995 byl členem Divadla Jiřího Wolkera v Praze, spolupracoval s Originálním hudebním divadlem Praha, po zániku Divadla Jiřího Wolkera zůstal bez stálého angažmá, ale jako host spolupracoval s Pohádkovým divadlem Julie Jurištové, Divadlem Skelet Pavla Trávníčka a s Divadlem U hasičů. V poslední době v jeho aktivitách převažuje práce pro rozhlas, denně účinkuje v Českém rozhlase, na jehož programech se uplatňuje i autorsky. Spolupracuje také s agenturou AMI Communications na mediálním tréninku.

Milena Soukupová (hudební a pěvecká příprava)

Vystudovala profesiální zpěv u prof. V.Ottové, J. Rohana. Hereckému studiu se věnovala u profesorky z DAMU, V. Jelínkové. V hudební oblasti je jednou z předních zpěvaček country a Latinské Ameriky. /skupiny Newyjou, Pony Expres, Kučerovci./ Pro Českou televizi s Pavlem Zedníčkem natočla několik pořadů "Dámy na slovíčko, Ranč U Zerlené podkovy aj.V divadle J. Jurištové účinkovala v řadě dětských muzikálů pod taktovkou D. Bartůňkové / Tři čarodějnice, dobrodružství Hastrmana Tatrmana, Čertovský Mariáš aj./ Je stálou členkou Metropolitního divadla Praha. 

Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. (dějiny divadla, interpretační a diplomový seminář)

Vystudovala divadelní vědu a historii na FF UK. Doktorát získala na pražské DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, časopisem A2, Taneční Zónou a dalšími médii. Působí na ZČU v Plzni a externě na KTK DAMU. S VOŠH spolupracuje od roku 2013.

MgA. Roman Meluzín (herecká výchova)

Režii vystudoval na pražské DAMU u Evžena Sokolovského. Prošel divadly v Příbrami, Olomouci, Českých Budějovicích a Liberci. V roce 1999 zakotvil v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde v letech 2000-2016 působil jako šéf souboru muzikálu. Během těchto let proměnil archaický operetní ansámbl v moderní muzikálový soubor. Z jeho inscenací jmenujme například Mechanický pomeranč, Juno a Avos, Ferdinanda, Jeptišky, My Fair Lady, Gypsy, Nine, Footloose, Spamalot, Polibek pavoučí ženy, Evitu, Producenty, Kočky, Děj se co děj nebo Bonnie a Clyde. Úspěšné byly i jeho inscenace muzikálů Kabaret, Chicago a Probuzení jara, jež vynesly Ceny Thálie pro Danielu Šinkorovou, Zuzanu Krištofovou a Karolinu Gudasovou. Aktivní je i na poli dětských televizních pořadů a filmů. 

Eva Hacurová (herecká výchova)

Narodila se v Prostějově. V roce 2016 absolvovala DAMU a v roce 2017 získala Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku. 

MgA. Josef Kačmarčík (herecká výchova)

Po maturitě na gymnáziu byl přijat na katedru činoherního divadla pražské DAMU do ročníku Jana Buriana a svá studia režie završil absolventskou inscenací Povídky z Vídeňského lesa, jež měla premiéru loni na podzim.

Režíroval řadu inscenovaných čtení (v rámci studentského festivalu Zlomvaz, ve Východočeském divadle Pardubice, pro Divadlo LETÍ či ve Vile Štvanice), na jaře měla premiéru jeho inscenace Tlustý prase v Městském divadle Kladno. Spolupracuje také s pražským nezávislým divadelním souborem Crossroads (inscenace Perseidy a Defender).

Bc. Michaela Jadrná (moderování, rétorika)

Vystudovala herectví a moderování, ale také pedagogiku a psychologii. Od roku 1998 působila v médiích. S divadlem začínala ve varnsdorfském divadelním spolku "Doteky". V roce 1999 nastoupila do Uměleckého Sdružení Bohém Liberec, které je zaměřeno převážně na šerm a historické akce. Profesionálně se moderování začala věnovat v roce 1998, kdy působila jako regionální zpravodajka TV Prima. Později přešla do nově otevřené liberecké pobočky Rádia Černá Hora, také působila na rádiích Kiss Delta, Jizera, SeeJay Rádio, TIP Rádio a spolupracovala s Českým rozhlasem 3.


Lucie Kožinová (hlasová výchova)

Známá především z dabingu, kterému se věnuje již od začátku své kariéry, jedna z prvních velkých rolí byla Rochelle Redfield alias Johanna ve francouzském seriálu Helena a její chlapci. Slyšet jsme ji mohli také v hlavní ženské roli ve filmu Klub vyděračů či jako vyšetřovatelku Katju Hansenovou v německém seriálu Lenssen & spol. Namluvila také hned několik kreslených postaviček, mimo jiné i fenku Perditu v animovaných 101 dalmatinech a indiánku Nakomu v pohádce Pocahontas. Ve filmu Dr. Dolittle 2 si dokonce nadabovala mluvící medvědici Avu. 

MgA. Markéta Böhmová (hudební a pěvecká příprava)

Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státním konzervatoriu v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnilaMezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. 

MgA. Karel Kratochvíl (herectví s loutkou)

Je odchovancem Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde se pod křídly manželů Fleglových věnoval prvním dramatickým pokusům. V této zálibě pokračoval i na pražské DAMU, studium loutkoherectví dokončil v ateliéru Ivana Rajmonta a Jana Borny v roce 2009. V témže roce začal spolupracovat s divadlem Minor. Mezi lety 2012 a 2016 působil jako moderátor a redaktor Českého rozhlasu Vltava. V současné době se věnuje televiznímu umění v rámci dětského kanálu ČT a podpoře začínajících divadelníků ve Studiu Damúza. 

DiS. Denisa Laňková (taneční techniky)

Tanec jí provází už od sedmi let, tehdy začala navštěvovat základy baletu. Po dvou letech na základní umělecké škole, díky kamarádce přešla na hip-hop a street dance. V těchto stylech se opravdu našla. Hip-hop, street dance a mtv dance jsou styly, kterým se posledních čtrnáct let věnuje opravdu naplno. Po přestěhování do Prahy v roce 2011 si našla vlastní taneční skupinu - Oh My Girls. Díky vítězství na celosvětové soutěži KPOP World festival v Jižní Koreji, kde jsme s děvčaty vyhrály nejvyšší možnou cenu Grand prize v kategorii performance, se moje taneční kateriéra začala velice rychle posouvat. Od té doby jsem začala dostávat nabídky všelijakých tanečních workshopů pro mládež i děti. Učení miluji a vím že je to aktivita, které se nevzdám a budu v ní pokračovat co nejdéle to jen půjde.

Marta Fadljevičová (hudební a pěvecká příprava)

Marta Fadljevičová se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu.Po maturitě na SPŠCH absolvovala Pražskou konzervatoř, kterou absolvovala v r.1997 pod vedením prof. Antonie Denygrové. Dále se zdokonalovala na bratislavské VŠMU pod vedením prof. Vlasty Hudecové.
Od roku 1994 se zaměřuje převážně na renesanční a barokní hudbu a pracuje s ansámbly,
které se specializují na interpretaci staré hudby. Účastnila se interpretačních kurzů Maria van Alteny, Julie Hassler a Howarda Crooka. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Hipocondria, Capella Mariana, Tiburtina Ensemble a Collegium 1704 s nimiž realizovala řadu koncertních vystoupení. Zpívala na českých i evropských festivalech - Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Uckermärkische Musikwochen, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret,Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, Festival van Vlaanderen Brugge, Accademia delle Crete Senesi, Festival d'Ambronnay, Muziekcentrum De Bijloke Gent, Festival Watou, Oudemusiek Utrecht, Goldberg Festival Gdaňsk, Opera Royal de Versailles, Moscow Concert Hall Zaryadye a další. Rovněž bohatá je její účast na nahrávkách pro domácí i zahraniční gramofonové společnosti.
Účastnila se několika scénických ztvárnění barokních oper v Čechách i v zahraničí a
měla možnost pracovat s režisérkou Sigrid T'Hooft a režiséry Lorenzem Charoyem, Tomášem Pilařem a Davidem Radokem.
Pravidelně spolupracuje s pražským Vysokoškolským Uměleckým Souborem.
V letech 2008-2016 pracovala jako hlasový pedagog na NYU v Praze. V současnosti je hlasovým poradcem ve sborech Bach Collegium Praha a Piccolo choro.

MgA. Libor Stach (herecká výchova)

Po Obchodní akademii Libor Stach (narozen 1991) absolvoval brněnskou JAMU v Ateliéru činoherního herectví u prof. Ivo Krobota a semestrální stáž na VŠMU v Bratislavě, kde studoval v ročníku prof. Emílie Vášáryové. Poté krátce působil v Západočeském divadle v Chebu. Příležitostně vede workshopy, účinkuje v různých nezávislých projektech, v nichž vystupuje také v roli dramaturga - režiséra. Od června 2016 ztvárňuje jednu z hlavních postav (MUDr. Adam Svoboda) v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

MgA. Martin Vacula (hudební a pěvecká příprava)

Po vystudování gymnázia a dvouletém studiu zpěvu na ZUŠ Václava Kálika v Opavě u Mgr. Věry Smolkové v roce 2005 absolvoval obor zpěv na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity ve třídě Mgr. Michaela Kozelského. V letech 2003-2008 se ve svém oboru vzdělával dále soukromě u barytonisty Václava Zítka. Již během studií externě spolupracoval s operním sborem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1998-2002). V roce 2003 se stal členem operního sboru Národního divadla v Praze a od roku 2007 do dubna 2013 působil v Pražském filharmonickém sboru. V současné době pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque, Hipocondria Ensemble, Collegium Marianum, Capella Mariana, Ensemble Damian, Musica Aeterna, Czech Ensemble Baroque Quintet a je zakládajícím členem komorního sboru Martinů Voices.

Radka Fidlerová: (herecká výchova)

Maturita 1964 v Karlových Varech. 1964-68 DAMU, katedra činohry. 
1970-87 spoluzakládající členka studia Rubín a Divadla na Okraji.
1971-87 zákaz profesní činnosti v médiích.
Léta sedmdesátá-devadesátá: Divadlo na Okraji, Semafor, Divadlo v Řeznické, Div. Bez Zábradlí, Volné Sdružení Režisérů, studio Delta, div. Rokoko.....1997-2016 členka hereckého souboru M. D. P. poté průběžná herecká spolupráce.
Pedagogická činnost: Duncan Centrum, DAMU (kat. alternativního her.), VOŠH.
Ocenění za herecký výkon: role Barbora (hlavni cena a cena diváka, J. Šotola "Kuře na rožni", rež. Z. Potužil), Desdemona (W. Shakespeare "Othello", rež. E. Schorm, CHůva (Shakespeare fest. Orebro-švédsko), nominace na Cenu kritiky a cenu Thálie (F. Grillparzer "Sláva a pád karále Otakara" rež. M. Hába 2019).
Aktuálně: herecká spolupráce s divadly: ABC, ROKOKO, KOMEDIE, Nová scéna Národního divadla.

Pavla Dostálová: (herecká výchova)

Při studiu střední pedagogické školy se Pavla Dostálová (narozena v srpnu 1988) divadlu věnovala v ochotnické rovině. Po absolvování oboru činoherní herectví na DAMU se pustila ještě do studia činoherní režie-dramaturgie. Během něj hostovala v Švandově divadle a v Divadle na Vinohradech. Působila tam také jako asistentka režie. 

Na televizní obrazovce se Pavla Dostálová objevila v komediálním seriálu z hokejového prostředí Lajna (2017) režiséra Vladimíra Skórky a scénáristy Petra Kolečka, v němž se na place potkala s Jiřím Langmajerem, Zdeňkem Piškulou, Norbertem Lichým či Hanou Vagnerovou.

Mgr. Zuzana Beranová (autorský seminář)

Vendulka Burger (jevištní pohyb)

Mgr. Kateřina Burgetová (základy estetiky, autorský seminář a stylistika)

Judita Dvořáková (scénický boj)

Petr Endl (scénický boj)

Mgr. Martina Fischerová (angličtina)

doc. MgA. Adam Halaš (jevištní pohyb)

Mgr. Kateřina Hanušová (ortoepie)

PhDr. Jiří Hejduk (psychologie, základy pedagogiky, diplomový seminář, angličtina)

Mgr. Kateřina Charvátová (němčina)

MgA. Tomáš Kočan (hudební a pěvecká příprava)

Lucie Kokešová (hudební a pěvecká příprava) 

Richard Maška (základy technologie loutky)

Mgr. Petr Pachl (akrobacie)

Mgr. Jana Paterová (současná divadelní praxe, dějiny divadla)

Renata Podlipská, DiS. (hudební a pěvecká příprava)

Mgr. Eliška Pospíšilová (kondiční trénink)

Mgr. Iveta Rálková (umělecký přednes) 

BcA. Eva Urbanová (jevištní pohyb)