HERECKÝ KURZ

Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšších odborných a vysokých škol. Kurz je také určen také všem, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů.

!Termíny kurzu budou brzy zveřejněny!

Celkový počet hodin: 40 hodin
Kapacita kurzu: 2 skupiny po 10 frekventantech
Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu: 8 vyučovacích bloků po 5 hodinách
Platba kurzovného: bankovním převodem na č. ú.: 2109828783/2700 (platbu identifikujte svým jménem a označením "VOŠH herecký kurz" do zprávy pro příjemce)

Komu je kurz určen: Herecký kurz je určen jako příprava všem budoucím studentům hereckých
škol i zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti
komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu
doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám
tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu. 

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy a jevištního pohybu.

Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog, práce s loutkou.

Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, Pražské konzervatoři nebo DAMU.

Zakončení kurzu: Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Talentové zkoušky: Po skončení kurzu se absolventi mohou přihlásit ke studiu a k talentovým zkouškám na VOŠH, které se budou konat v červnu.

Kurz je určen pouze pro zletilé uchazeče.

Dotazy: studijni@vosherecka.cz

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím e-mailem na adresu: studijni@vosherecka.cz