HERECKÝ KURZ2

Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory VOŠH. Kurz pořádá VOŠH ve spolupráci s Akademií Literárních novin.

Datum podání přihlášek: Do středy 1. 6. 2022 nebo do naplnění kurzu 

Začátek kurzu: 4. 6. 2022 

Konec kurzu: 11. 6. 2022 

Celkový počet hodin: 16 hodin 

Kapacita kurzu: 1 skupina o 10 frekventantech 

Dny výuky: 4.6.2022 11.6.2022 

Vyučovací hodiny: 9:00 - 13:00 + 14:00 - 18:00 

Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká Hadovitá 1023/7, Praha 4 

Cena kurzu: 4 vyučovací bloky po 4 hodinách = 2.600 Kč 

Platba kurzovného: Nejpozději do 31. 5. 2022 bankovním převodem na č.ú.: 2109828783/2700 (platbu identifikujte svým jménem a označením "VOŠHhereckýkurz2") 

Komu je kurz určen: Herecký kurz2 je určen jako příprava uchazečů na přijímací řízení do Vyšší odborné školy herecké s.r.o. Lektoři kurzu doporučí studentům jak pracovat s materiály k talentovým zkouškám a na jaké úkoly být připraveni. 

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy, uměleckého přednesu a jevištního pohybu. 

Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy (4 hod.) budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce na divadelní postavě, práce s vybraným textem, který si uchazeč donese. 

Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, pantomima, taneční pohyb, dialog v pohybu. 

Umělecký přednes: Obsahem praktického cvičení je práce na uchazečem vybraném a doneseném textu, frázování, pauzy, emoce. 

Hlasová výchova: Dýchání, posazení hlasu a práce s artikulací na textu, závěrem i na textu, který si donesl uchazeč jako materiál k talentové zkoušce. 

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou profesionálové, kteří jsou zároveň pedagogy na VOŠH, Pražské konzervatoři nebo DAMU. 

Talentové zkoušky: Po skončení kurzu se v červnu budou konat talentové zkoušky 15.6. pro uchazeče přihlášené ke studiu do 31.5. 2022, nebude-li cílová kapacita naplněna, bude vyhlášeno druhé kolo talentových zkoušek na 27.6. 2022, pro uchazeče přihlášené ke studiu do 22. června 2022. Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena v závislosti na naplněnosti kapacity školy po červnových termínech. 

Dotazy: studijni@vosherecka.cz  

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím e-mailem na adresu: studijni@vosherecka.cz