HERECKÝ KURZ

Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšších odborných a vysokých škol. Kurz je také určen také všem, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Kurz pořádá VOŠH ve spolupráci s Akademií Literárních novin.

Datum podání přihlášek: do úterý 8. 3. 2022 nebo do naplnění kurzu
Začátek kurzu: 19. 3. 2022
Konec kurzu: 14. 5. 2022
Celkový počet hodin: 40 hodin
Kapacita kurzu: 2 skupiny po 10 frekventantech
Dny výuky: každá sobota v měsíci, vyjma velikonoc, tj.: Březen - 19. 3., 26.3., Duben - 2. 4., 9. 4., 23. 4., 30. 4., Květen - 7. 5., 14. 5.

Vyučovací hodiny: 9:30 - 15:00
Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu: 8 vyučovacích bloků po 5 hodinách = 6.500 Kč
Platba kurzovného: nejpozději do 8. 3. 2022 bankovním převodem na č. ú.: 2109828783/2700 (platbu identifikujte svým jménem a označením "VOŠHhereckýkurz")

Komu je kurz určen: Herecký kurz je určen jako příprava všem budoucím studentům hereckých
škol i zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti
komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu
doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám
tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu.

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy a jevištního pohybu. 

Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog, práce s loutkou.

Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, Pražské konzervatoři nebo DAMU.

Zakončení kurzu: Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Talentové zkoušky: Po skončení kurzu se v květnu 2022 mohou absolventi kurzu s ukončeným středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou přihlásit ke studiu a k bezplatným talentovým přijímacím zkouškám na VOŠH, které se budou konat v měsíci červnu.

Dotazy: studijni@vosherecka.cz

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím e-mailem na adresu: studijni@vosherecka.cz