HERECKÉ KURZY

Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšších odborných a vysokých škol a pro všechny, kdo cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů je určen náš Herecký kurz.


Aktuální informace k hereckým kurzům ve školním roce 2020/2021.

Pozor! Změna termínu kurzů. 

Začátek kurzu: 22. květen 2021

Konec kurzu: 13. červen 2021
Celkový počet hodin: 40 hodin
Kapacita kurzu: 2 skupiny po 10 účastnících
Dny výuky: vždy v sobotu a neděli (22.5., 23.5., 29.5., 30.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6.)
Vyučovací hodiny: 10:00 - 15:00

Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu: 4.900 Kč

Platba kurzovného: Nejpozději do 1. dubna 2021 bankovním převodem na účet                                   19-9204070247/0100 (VS: rodné číslo uchazeče) nebo v hotovosti ve škole v pracovní dny               (8 - 15 hod.).

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen všem budoucím studentům hereckých škol. Zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu. Kurz je určen pro osoby starší osmnácti let.

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy, jevištního pohybu a práce s loutkou.

Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog.
Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.
Práce s loutkou: Účastníky kurzu rovněž seznámíme s různými druhy loutek, jejich ovládáním a možnostmi, jak skrze ně vyjádřit rozmanité emoce.  

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, konzervatořích nebo DAMU.

Zakončení kurzu: Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Talentové zkoušky nanečisto: Po skončení kurzu bude vypsán termín pro Talentové zkoušky nanečisto, kde si bude možné ověřit svoji přípravu k přijímacím zkouškám na VOŠH.
Dotazy: studijni@vosherecka.cz

Pokud máte o kurz zájem, zašlete, prosím, sken vyplněné a podepsané přihlášky na adresu: studijni@vosherecka.cz.