HERECKÉ KURZY

Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšších odborných a vysokých škol a pro všechny, kdo cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů je určen náš Herecký kurz.


Aktuální informace k hereckým kurzům ve školním roce 2019/2020.

Datum podání přihlášek: Kapacita kurzu je již naplněna.

Začátek kurzu: únor 2020
Konec kurzu: duben 2020
Celkový počet hodin: 40 hodin
Kapacita kurzu: 2 skupiny po 10 účastnících
Dny výuky: sobota - 15.2., 22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4.
Vyučovací hodiny: 10:00 - 15:00

Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu: 4.900 Kč

Platba kurzovného: Nejpozději do 10.2.2020 bankovním převodem na účet 19 - 9204070247/0100 (VS: rodné číslo uchazeče) nebo v hotovosti ve škole v pracovní dny (8 - 15 hod.).

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen všem budoucím studentům hereckých škol. Zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu.

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy a jevištního pohybu.

Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog.
Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, konzervatořích nebo DAMU.

Zakončení kurzu: Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Talentové zkoušky nanečisto: Po skončení kurzu bude vypsán termín pro Talentové zkoušky nanečisto, kde si bude možné ověřit svoji přípravu k přijímacím zkouškám na VOŠH.
Dotazy: studijni@vosherecka.cz

Pokud máte o kurz zájem, zašlete, prosím, sken vyplněné a podepsané přihlášky na adresu: studijni@vosherecka.cz.