Filmové herectví

Termín: 21. - 22. 5. 2022

Časový rozsah: sobota a neděle 10:00 - 17:00 

Název: Workshop filmového herectví

Anotace: Zajímá vás práce před kamerou? Chcete si na kameru vyzkoušet různé herecké polohy? Každý účastník si z workshopu odnese 6 natočených etud, což je dobrý základ pro herecký showreel.

Program workshopu:

Sobota 10:00 - 11:00 přednáška o filmovém herectví - základní principy, práce s emocí kameru, herecké techniky. Kompozice, světlo, výraz, emoce, informace v záběru. 11:00 - 13:30 natáčení scén v detailu - síla výrazu rozličných emocí v obličeji na kameru, etudy na téma - rukojmí, lhář, chronický smích (Jocker)13:30 - 14:00 oběd 14: 00 - 16:00 natáčení scén v polodetailu - silné emocionální kontaktní scény ve dvojicích - stylizované násilí na kameru

16:00 - 17:00 projekce natočených scén a diskuze

Neděle 10:00 - 12:30 - natáčení scén na pohyblivou, ruční kameru, vnitrozáběrová montáž, přechod ze subjektivního pohledu postavy do objektivního pohledu na celou scénu 12:30 - 13:00 oběd 13:00 - 14:30 scény v posteli - kontaktní milostné scény 14:30 - 16:00 slavné filmové monology16:00 - 17:00 projekce a diskuse nad etudami 

Lektor: Mgr. et MgA. Viktória Rampal Dzurenko (filmová režisérka, lektorka, malířka) 

Potřebné pomůcky (přineste si s sebou): pohodlné oblečení, pití + veškeré materiály dostanou přihlášení účastníci mailem

Maximální počet účastníků: 20 osob

Cena: 1.900,- (pro studenty VOŠH 1.200,-)


Pořádá: Vyšší odborná škola herecká s. r. o. ve spolupráci s Akademií Literárních novin
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Jadrná, Tel. 602 883 328, email: michaela.jadrna@vosherecka.cz
Kurzovné zasílejte na bankovní účet: 2109828783/2700