Forma studia

Studium na Vyšší odborné škole herecké je denní tříleté pomaturitní studium s odbornou praxí v oborech HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ (moderování jako předmět se nevyučuje na žádné jiné škole) a HERECTVÍ S LOUTKOU. Studium je zakončeno absolutoriem. Výuka probíhá denně od pondělí do pátku, odborná praxe i o víkendech.

 

Uplatnění absolventů

Školu již opustilo více než 200 absolventů, kteří získali angažmá v pražských i oblastních divadlech (Brno, Cheb, Jihlava, Kladno, Most, Mladá Boleslav, Opava, Ostrava, Příbram, Olomouc, Český Těšín, České Budějovice, Šumperk atd.). Někteří absolventi se uplatnili ve veřejnoprávních i v soukromých médiích jako hlasatelé a moderátoři v televizních stanicích (Laďka Něrgešová, Tereza Kostková, Aleš Cibulka, Klára Doležalová, Iveta Kořínková aj.). Z filmových herců se do povědomí diváků zapsali Lukáš Hejlík, Hana Baroňová, Tereza Kostková, Miroslav Šimůnek, Anna Kulovaná, Radek Zima, Tomáš Masopust, Aleš Říha, Martina Venigerová, Žaneta Filipková, Ivo Theimer, Jakub Šlégr aj. Úspěchem Vyšší odborné školy herecké je jistě Cena Thálie našeho absolventa Ladislava Špinera za rok 2010 v kategorii Činoherního herectví do  33 let. Mnoho našich studentů účinkovalo v českých i zahraničních filmech a reklamách. Několik současných studentů hostuje v pražských divadlech.

Studijní obory

V současnosti nabízí Vyšší odborná škola herecká studium v tříletém programu vyššího odborného vzdělávání studijních oborů:

82 – 47 – N/01 Herectví a moderování (UČEBNÍ PLÁN ZDE)

82 – 47 – N/03 Herectví s loutkou (UČEBNÍ PLÁN ZDE) 

 Více o herectví a moderování

  • Hlavním studijním předmětem je Herecká výchova, která je zaměřena především na klasické činoherní herectví.
  • Druhou specializací oboru je Moderování, ke kterému směřuje množství odborných předmětů od Hlasové výchovy přes Rétoriku, Umělecký přednes i Autorský a interpretační seminář, Ortoepii a Práci s mikrofonem.
  • Významnou část studia rovněž naplňuje Pohybová výchova od Tréninku přes Jevištní pohyb, Historické tance, Moderní tance, Muzikálové tance, Akrobacii, Šerm až po Pantomimu.
  • V nabídce nechybí ani Hudební a pěvecká příprava.
  • Většina odborných předmětů je vyučována individuálně.
  • Herectví vyučují zpravidla 2 pedagogové, herec a režisér. Skupina je zhruba desetičlenná.
  • Zpěv a hlasová výchova jsou zcela individuální (1 pedagog – 1 až 2 studenti).
  • Hromadně jsou vyučovány především teoretické předměty jako Dějiny divadla, Estetika, Psychologie. Prakticky je pojat předmět Základy produkce.
  • V nabídce jsou povinně volitelné předměty pro první ročník –  Tvořivá dramatika, Interpretační seminář, Filmová výchova a prostor kina a Současná divadelní praxe.

 

Herectví ve školním roce 2016/2017 vyučují:

Jaromíra Mílová, Karel Kříž, Martin Vokoun, Diana Šoltýsová, Kristýna Frejová, Tomáš Petřík, Otakar Kosek, Lada Jelínková, Aleš Bergman, Jaroslava Tvrzníková, Miloš Horanský, Anna Vokurková, David Czesany, Jiří Hájek, Bohdana Pavlíková, Šárka Opršalová, Lucie Kožinová a Miroslav Dvořák.

Více o herectví s loutkou

  • Hlavním studijním předmětem je Herectví s loutkou, rozšířené o Loutkové divadlo jednoho herce a Párové loutkové divadlo.
  • Nechybí ani Divadlo masek, Černé divadlo a Vztah k předmětu.
  • Vzhledem k univerzalitě loutkářství je výuka doplněna o Režijní, Dramaturgickou, Scénografickou a Technologickou propedeutiku.
  • Nechybí samozřejmě individuálně vyučované předměty jako je Hlasová výchova, Hudební a pěvecká příprava a stejně jako činoherci i loutkáři procházejí kompletní Pohybovou výchovou.
  • Vzhledem k tomu, že v loutkovém divadle je stále více využívána i činohra, mají studenti rovněž hodiny Herecké výchovy.
  • Hromadně jsou pak vyučovány teoretické předměty jako Dějiny divadla, Dějiny loutkového divadla, Estetika, Psychologie.

Herectví s loutkou ve školním roce 2016/2017 vyučují:

Hana Zezulová, Karel Vostárek.