Vyšší odborná škola herecká ve školním roce 2019/2020 otevře 1. ročník studia v oborech:

          • Herectví a moderování 82-47-N/01
          • Herectví s loutkou 82-47-N/03

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

 • 5. a 6. června 2019 – přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. května 2019
 • 19. a 20. června 2019 – přihlášku je nutné doručit do 10. června 2019
 • přihlášky ke studiu na oba obory je možné posílat až do 16. srpna 2019
 • talentová zkouška na obor HM proběhne 29. srpna 2019, talentová zkouška na obor HL proběhne 30. srpna 2019

Žádáme všechny uchazeče, aby nám odeslání přihlášky ke studiu poštou oznámili na email: studijni@vosherecka.cz . Děkujeme.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných) – podmínky Herectví a moderování – podmínky Herectví s loutkou
 • dostačující pořadí umístění mezi uchazeči podle výsledků přijímací zkoušky

 

Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (dokument k zakoupení v prodejně SEVT nebo ke stažení níže). K přihlášce nutno přiložit:

  1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
  2. potvrzení od foniatra
  3. fotografii ve formátu 9x13cm
  4. strukturovaný životopis
      • vzor přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole: zde

Talentová zkouška pro oba obory:

Uchazeč si pro zkoušku připraví :
– 2 monology dle vlastního výběru
– 2 básně
– 2 písně (alespoň 1 lidová)

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

 • Přijímací zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola).
 • Všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni.
 • Součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy v zákonem stanovém termínu. Případné další informace k přijímacímu řízení lze získat na tel. číslech 241 482 422,  603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo v kanceláři školy.