Vyšší odborná škola herecká ve školním roce 2018/2019 otevře 1. ročník studia v oborech:

          • Herectví a moderování 82-47-N/01
          • Herectví s loutkou 82-47-N/03

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

 • poslední volná místa – přihlášky do 25. září 2018 – přijímací řízení 27.9.2018 od 14,00 hodin – kontaktujte co nejdříve studijní oddělení – tel. 241 482 422, studijni@vosherecka.cz

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných) – podmínky Herectví a moderování – podmínky Herectví s loutkou
 • dostačující pořadí umístění mezi uchazeči podle výsledků přijímací zkoušky

 

Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (dokument k zakoupení v prodejně SEVT nebo ke stažení níže). K přihlášce nutno přiložit:

  1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
  2. potvrzení od foniatra
  3. kopii potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši Kč 1.000,- (uhraďte na účet číslo 19-9204070247/0100 – variabilní symbol je rodné číslo uchazeče o studium bez lomítka)
  4. fotografii ve formátu 9x13cm
  5. strukturovaný životopis
      • vzor přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole: zde

Talentová zkouška pro oba obory:

Uchazeč si pro zkoušku připraví :
– 2 monology dle vlastního výběru
– 2 básně
– 2 písně (alespoň 1 lidová)

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

 • Přijímací zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola).
 • Všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni.
 • Součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy v zákonem stanovém termínu. Případné další informace k přijímacímu řízení lze získat na tel. číslech 241 482 422,  603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo v kanceláři školy.