Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšší odborných a vysokých škol a pro všechny, kdo cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů je určen náš Herecký kurz.

Datum podání přihlášek  BUDE UPŘESNĚNO V LISTOPADU 2017
Začátek kurzu únor 2018
Konec kurzu duben 2018
Celkový počet hodin  40 hodin
Kapacita kurzu 2 skupiny po 10 frekventantech
Dny výuky sobota

 

Vyučovací hodiny  

10:00 – 15:00

 

Místo konání kurzu Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu 8 vyučovacích bloků = 4.900 Kč
Platba kurzovného bankovní účet 19 – 9204070247/0100
Komu je kurz určen Přípravný herecký kurz je určen všem budoucím studentům hereckých škol. Zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu.
Obsah kurzu Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy a jevištního pohybu.
Herecká výchova Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog.
Jevištní pohyb Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.
Lektoři kurzu Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, konzervatořích nebo DAMU.
Zakončení kurzu Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Talentové zkoušky nanečisto Po skončení kurzu bude vypsán termín pro Talentové zkoušky nanečisto, kde si bude možné ověřit svoji přípravu k přijímacím zkouškám na VOŠH.
Dotazy studijni@vosherecka.cz

 

 

 

Pokud máte o kurz zájem, zašlete, prosím, sken vyplněné a podepsané přihlášky na adresu: studijni@vosherecka.cz.