Pro přípravu studentů k přijímacím talentovým zkouškám na herecké obory středních, vyšší odborných a vysokých škol a pro všechny, kdo cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů je určen náš Herecký kurz.

Aktuální informace k hereckým kurzům ve školním roce 2019/2020 zveřejníme brzy. 

Datum podání přihlášek:  únor 2020 (nebo do naplnění kapacity kurzu)

Přihláška ke stažení: .doc nebo .pdf
Začátek kurzu:  únor 2020
Konec kurzu: duben 2020
Celkový počet hodin: 40 hodin
Kapacita kurzu: 2 skupiny po 10 účastnících
Dny výuky: sobota – 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4.

Vyučovací hodiny: 10:00 – 15:00

Místo konání kurzu: Vyšší odborná škola herecká, Hadovitá 1023/7, Praha 4
Cena kurzu:  4.900 Kč
Platba kurzovného: nejpozději do zahájení kurzu bankovním převodem na účet 19 – 9204070247/0100 nebo v hotovosti ve škole v pracovní dny (8 – 15 hod.)

Komu je kurz určen: Přípravný herecký kurz je určen všem budoucím studentům hereckých škol. Zájemcům, kteří cítí potřebu rozvoje své osobnosti v oblasti komunikace, sebevědomí a navazování mezilidských vztahů. Lektoři kurzu doporučí studentům dramaturgický výběr materiálů k talentovým zkouškám tak, aby co nejvíce odpovídal jejich osobnosti a talentu.

Obsah kurzu: Vyučovací bloky se skládají z herecké výchovy, hlasové výchovy a jevištního pohybu.
Herecká výchova: Obsahem praktického cvičení z herecké výchovy budou herecké etudy a jejich zákonitosti, práce s hlasem a správné hlasové návyky, práce na divadelní postavě, práce na roli, práce s textem, práce s partnerem, dialog.
Jevištní pohyb: Pohybové etudy, zásady jevištního pohybu, práce s tělem a rytmem, energie a tělo, gesto a pantomima. Taneční pohyb, základní taneční pozice, dialog v pohybu.

Lektoři kurzu: Lektory kurzu jsou herci, zpěváci a tanečníci předních divadelních scén v Praze. Tito lektoři jsou zároveň pedagogy na VOŠH, konzervatořích nebo DAMU.

Zakončení kurzu: Účastníci kurzu, kteří splní docházku 40 hodin, obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Talentové zkoušky nanečisto: Po skončení kurzu bude vypsán termín pro Talentové zkoušky nanečisto, kde si bude možné ověřit svoji přípravu k přijímacím zkouškám na VOŠH.
Dotazy: studijni@vosherecka.cz

Pokud máte o kurz zájem, zašlete, prosím, sken vyplněné a podepsané přihlášky na adresu: studijni@vosherecka.cz.