Co činí studium u nás zajímavým:

    1. Jedinečné vzdělávací programy
    2. Vysoká míra uplatnění absolventů
    3. Unikátní výuka moderování v rámci samostatného předmětu
    4. Výuka tradičního i moderního loutkářského umění
    5. Praktická výuka vedoucí ke zveřejnění již ve druhém ročníku a ke korekci v průběhu repríz
    6. Praktická připravenost studentů odpovídající požadavkům praxe
    7. Zkušenost studenta s reálným divadelním provozem
    8. Profesionální příprava a režijní práce výrazných osobností na studentských inscenacích
    9. Komplexní pohled na divadelní formy (avantgarda, orient, autorská tvorba, improvizace, klasika)
    10. Studium nedělí herectví a loutkoherectví na alternativní a klasické, pracuje s oběma formami
    11. Školní divadlo (až 30 představení / měsíc), kam chodí i budoucí zaměstnavatelé
    12. Mezinárodní spolupráce školy (Velká Británie, Německo, Slovensko, Itálie, Slovinsko a Polsko)
    13. Motivující systém stipendií