Bakaláři

Řády:

 

Formuláře:

 

Finance:

Číslo účtu: 19-9204070247/0100

 

Školné:

 • Školné je splatné ve dvou splátkách splatných do 15.10. a do 15.2. daného školního roku.
 • Školné pro školní rok 2019/2020:
 • Herectví a moderování :
  1. ročník 12 000.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
  2. ročník 15 000.- Kč / semestr
  3. ročník 17 500.- Kč / semestr
 • Herectví s loutkou:
  1. ročník 12 000.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
  2. ročník 15 000.- Kč / semestr
  3. ročník 17 500.- Kč / semestr

Stipendia:

Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.