Řády:

 

Formuláře:

 

Finance:

Číslo účtu: 19-9204070247/0100

 

Školné:

 • Školné je splatné ve dvou splátkách splatných do 15.10. a do 15.2. daného školního roku.
 • Školné pro školní rok 2016/2017:
  Herectví a moderování :
  1. ročník 12 000.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
  2. ročník 15 000.- Kč / semestr
  3. ročník 17 500.- Kč / semestr
  Herectví s loutkou:
  1. ročník 12 000.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
  2. ročník 15 000.- Kč / semestr
  3. ročník 17 500.- Kč / semestr

Stipendia:

Stipendia jsou studentům udělována dle pravidel stanovených školním řádem.
Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.
Studenti Vyšší odborné školy herecké mohou získat stipendium udělované MČ Praha 10 a to za těchto podmínek: Žadatel je osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče), nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče). Žádost o stipendium podají studenti VOŠ na ÚMČ Praha 10 prostřednictvím podatelny nebo osobně doručí na sociální odbor do 31. 8. 2016. Bližší podrobnosti ke stipendiu poskytne Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, tel.: +420 267 093 581.