Vyšší odborná škola herecká s.r.o. zahájila svoji činnost v červnu 1994 v Praze. Jde o soukromou školu založenou v rámci systému českých vyšších odborných škol, jež umožňuje složení absolventské zkoušky a získání titulu „DiS.“

Škola sídlila do listopadu 2006 v budově historické radnice v Michli (Praha 4), následně přesídlila do ulice Hadovitá 1023/7 (Praha 4), do areálu bývalé mateřské školy. Pro speciální výuku, jako je akrobacie a práce s mikrofonem, pronajímá prostory v budovách s příslušným vybavením. V roce 2000 získala škola ve veřejné soutěži své vlastní divadelní prostory, provozované pod názvem Pidivadlo (Letohradská 44, Praha 7). Jde o divadlo se stálým repertoárem (až 30 představení měsíčně), v němž studenti prezentují své ročníkové a absolventské práce – divadelní inscenace. Hrají se představení pro dospělé i pro děti (pro děti i o víkendech).

Vyšší odborná škola herecká má za sebou již šestnáct absolventských ročníků. Řada bývalých studentů nalezla po absolutoriu angažmá v renomovaných pražských či regionálních divadlech (L. Špiner, P. Mikeska, R. Zima, T. Kostková, M. Šimůnek a další), jiní vykonávají práci hlasatelů a moderátorů na veřejnoprávních i soukromých televizních a rozhlasových stanicích. Za všechny jmenujeme např. Kláru Doležalovou, Laďku Něrgešovou, Aleše Cibulku a Michaelu Jendruchovou.